Vermogen

De stichting houdt haar vermogen aan op haar bankrekening waarover een marktconform rentepercentage wordt verkregen. De stichting belegt haar vermogen niet en gebruikt dit enkel om haar continuïteit te waarborgen. Jaarlijks reserveert de stichting een bedrag voor investeringen in de kostuums van Sinterklaas en Pieten. Eveneens doneert zij een bedrag aan een goed doel waar kinderen centraal staan. In de afgelopen jaren zijn voor in totaal € 4.645 de onderstaande donaties gedaan:

Wij bedanken iedereen hartelijk die deze donaties mede heeft mogelijk gemaakt. Het is fantastisch dat wij zoveel kinderen direct en indirect blij mogen maken.