Jaren geleden waren onze activiteiten een vast onderdeel van een Belangenvereniging voor Eigenaren in een woonwijk in Dordrecht. Naast het bezoeken van kinderen in het werkgebied van de belangenvereniging, bezocht Sinterklaas ook andere locaties en instellingen.

Hoewel de belangenvereniging op een zeker moment haar activiteiten stopte en kinderen en ouders verhuisden naar een ander deel van Dordrecht, kreeg Sinterklaas jaarlijks verzoeken om langs te komen. Dit was de aanzet naar de organisatie zoals je die in de huidige vorm kent. Om een nog groter publiek te kunnen dienen, ontwikkelden 2Bytes en Qwerta Webdevelopment de website SintinDordt.nl.

De website trok veel bezoekers en zorgde uiteindelijk voor vele huisbezoeken in de regio. Al snel bleek dat de activiteiten het begrip “vriendendienst” te boven gingen, waarop besloten is om de Stichting Sint in Dordt op te richten. Wij willen Goedegebuure Notariaat uit Zwijndrecht bedanken voor werkzaamheden en sponsoring.