Doelstelling

 

De stichting Sint in Dordt is opgericht bij notariële akte op 11 oktober 2010. Zij heeft tot doel het sinterklaasfeest bereikbaar te houden voor alle kinderen en het verrichten van alle verdere handelingen die met dit doel in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In de praktijk verzorgt de stichting bezoeken van Sinterklaas en Pieten op locatie, waarbij de primaire focus ligt op hen die minder te besteden hebben. De stichting dient daarmee het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Eventuele winstbedragen worden gedoneerd aan goede doelen waarbij kinderen centraal staan. Voor een uiteenzetting van de activiteiten in een specifiek boekjaar wordt verwezen naar de publicatie van de financiële verantwoording.