Cijfers

De stichting is verplicht om een financiële verantwoording te publiceren voor elk boekjaar dat eindigt na 31 december 2011. In deze verantwoording is tevens een verslag van activiteiten van het desbetreffende boekjaar opgenomen.

Voor vragen of een nadere toelichting kan je contact opnemen met de penningmeester.