Boeken

Vol verwachting keken wij uit naar 2020. We stonden te popelen om weer bij je langs te komen en er dit jaar weer een feest van te maken. Jij vast ook, maar het gaat niet door. Wij leggen namelijk geen bezoeken af in 2020.

Geen normaal jaar

In deze periode beginnen voor ons de voorbereidingen, zoals een afspraak met de kapper voor het onduleren van de baard, het regelen van de vrijwilligers die ingezet kunnen worden in de periode dat Sinterklaas in het land is, de hoeveelheid strooigoed, reserveren van vervoer en nog veel meer.

Dat is in een normaal jaar. Maar 2020 is geen jaar zoals wij gewend zijn. Er zijn door de overheid veel maatregelen ingevoerd rondom de covid-19 (Corona) pandemie. Natuurlijk hopen wij niet op een tweede golf van besmettingen en wensen dat de nu oplopende besmettingen niet verder escaleren.

Alternatieve intochten

Kijkend naar het komende bezoek van Sinterklaas, dan moeten wij constateren dat de intocht van de Sint en zijn gevolg in Dordrecht is afgeblazen en dat er een alternatieve oplossing is gevonden door de XXL pakjesboot ’s nachts, zonder publiek te laten arriveren. Dat de NPO tot op heden nog geen gemeente heeft gevonden die de landelijke intocht gaat organiseren. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat gemeenten de regels rondom de 1,5 meter afstand niet kunnen garanderen.

Eisen aan een bezoek

Bij de bedrijfs- en huisbezoeken zullen ook preventieve maatregelen genomen moeten worden, zoals door het RIVM geadviseerd. We noemen er een paar.

  • Iedereen houdt altijd 1,5 meter afstand.
  • In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in restaurants, theaters, of bij bruiloften en uitvaarten, heeft iedereen een vaste zitplaats.
  • Spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.
  • In woningen geldt geen maximum aantal personen, maar wel het dringende advies er altijd voor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren en ook de hygiënemaatregelen kunnen naleven.

De ervaring leert dat tijdens de meeste bezoeken er een leuke feestelijke chaos heerst. Bij de huisbezoeken zijn er vaak neefjes, nichtjes of vriendjes met hun ouders. Dus mensen uit meerdere huishoudens.

Besluit van het bestuur

Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van onze vrijwilligers, die in het dagelijks leven ook met kwetsbare personen omgaan.

Natuurlijk kunnen we afspraken maken om de bezoeken zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden en risico’s te vermijden. Maar wat als blijkt dat de afspraken niet worden nageleefd? Keren we dan om? U begrijpt, dat is eigenlijk geen keuze.

Als bestuur zijn wij dan ook van mening dat we in de huidige omstandigheden het Sinterklaasfeest niet veilig voor iedereen kunnen vieren, onze vrijwilligers in het bijzonder. Met pijn in het hart besloten wij als bestuur van Stichting Sint in Dordt dan ook het volgende: in 2020 zal Stichting Sint in Dordt uit veiligheidsoverwegingen geen bezoeken afleggen. Dit besluit geldt zowel voor huisbezoeken (particulieren) als bedrijfsbezoeken (bedrijven).

De mogelijkheid om via onze website te boeken zal voor 2020 worden geblokkeerd. Voor de toekomst zullen wij alle ontwikkelingen rondom de Sinterklaasviering blijven volgen.

Lieve vrienden, wij wensen u uiteraard alle goeds en hopelijk een mooi alternatief Sinterklaasfeest. STAY SAFE!

Hans Meier
Voorzitter